Profil Katalóg produktov Výhody Výroba Referencie

Montáž a finalizácia

Vaše okná, dvere a zimné záhrady budú dopravené až k Vám domov úplne bez starostí. Spoločnosť Vojtech okná-dvere má vlastný vozový park, ktorý Vám zabezpečí dopravu okien, dverí a zimných záhrad až k Vám
Objednanie okien a dveríVýroba okien, dverí a zimných záhradMontáž a finalizácia
Doprava okien, dverí a zimných záhradMontáž okien, dverí a zimných záhradMontáž okien – postupMontáž dverí – postupMontáž zimných záhrad – postupTermíny - od objednávky do finalizácie

Montáž zimných záhrad – postup

Keďže zimné záhrady, rovnako ako okná a dvere, tvoria prechod medzi exteriérom a interiérom, aj montáž zimných záhrad si vyžaduje náležitú pozornosť a odbornosť. Neodborná montáž zimných záhrad má obdobné dôsledky na kvalitu bývania ako nekvalifikovaná montáž okien.
  1. Príprava stavebného otvoru a osadenie jednotlivých blokov zimnej záhrady
  2. Vycentrovanie jednotlivých blokov zimnej záhrady
  3. Vypenenie vzniknutých špár PUR penou
  4. Kontrola funkčnosti jednotlivých blokov zimnej záhrady
  5. Tesniace pásky
  6. Po vytuhnutí PUR peny finálne začistenie a vyhladenie špaliet
Odborná montáž zimných záhrad je zárukou vhodnej úpravy rohov, čím predchádza problémom so zatekaním cez konštrukciu.

Montáž Vašich okien, dverí a zimných záhrad trvá 2 – 3 dni, v závislosti od veľkosti a náročnosti zostavy a jednotlivých komponentov.

V prípade rekonštrukcie Vám urobíme aj demontáž starých okien a dverí a následne prevedieme montáž nových okien a dverí. V takomto prípade trvá montáž okien a dverí od 5 do 7 dní.

Odporúčame montáž okien, dverí a zimných záhrad zveriť do rúk odborníkov. Predídete tak sklamaniu, problémom a zároveň nemalým finančným výdavkom na nápravu spôsobenej situácie.
Neváhajte a kontaktujte nás
0915 555 333
0905 665 438
obchod@vojtech.sk
okna@vojtech.sk
Firma VOJTECH okná-dvere je na trhu už vyše 11 rokov a zaoberá sa výrobou eurookien, ext. dverí, int. dverí, zimných záhrad a iných doplnkov. Nájdete nás v Horovciach areál PD.
Created by © 2018 Polygrafia Gutenberg s.r.o.
All rights reserved.